Notater om censorvederlag samt løn og arbejdsvilkår
Se under Aflønning.

Høringssvar om censorudvalgets rapport
Se under Nyhedsbreve.

Vejledning til Pædagogik og lærerfaglighed
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censornyt
Se under Nyhedsbreve.

Ny Censorformand i Praktik
Niels Tange er valgt som ny Censorformand i undervisningsfaget Praktik ved Læreruddannelsen. Niels Tange afløser Censorformand Mai-Britt Herløv Petersen.

Censormøder 2016
Referater og oplæg - se under Censormøder.

Censorberetning for 2015 - 2016
Tak til alle censorer for en god og stor indsats.
Se beretningen under Årsberetninger.

Vejledning til bachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse adskiller sig på en række punkter fra det gamle bachelorprojekt.
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censorer og censorformandskab
Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Prøvebekendtgørelsen. Censorformandskabets opgaver fremgår også af Prøvebekendtgørelsen www.retsinformation.dk

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Venlig hilsen
Hans Krab Koed
Censorformand