VALG AF CENSORFORMANDSKAB FOR 2018-22

Den 11. januar 2018 konstituerede det nye formandskab sig med genvalg af Hans Krab Koed som formand og genvalg af Benedikte Vilslev Petersen som næstformand.

Valg af censorformænd
Der er valgt nye formænd for:
Dansk: Grete Dolmer
Fransk: Steen Lembcke
Idræt: Tina Thilo
Madkundskab: Ellen Thisted
Matematik: Kaj Østergaard

Øvrige fags formænd er genvalgt.

Valget blev gennemført efter følgende køreplan:
18. december 2017: Igangsattes valg, hvor det var muligt at stemme via www.censor-it.dk
3. januar 2018 kl. 24.00: Afstemning afsluttedes – hurtigst muligt herefter blev resultatet af valget offentliggjort på www.laerercensor.dk, samt med mail til de beskikkede censorer i de respektive fag.


Censormøder i 2018
Der afholdes censormøder:
Onsdag den 18. april 2018 kl. 15.15 - 17.15 i Aarhus
Torsdag den 19. april 2018 kl. 15.15 - 17.15 i København

Specielt vedr. KLM:
Der afholdes kun ét censormøde onsdag den 4. april 2018 kl. 15.15 - 17.15 i Odense

Censorberetning for 2016-17
Tak til alle censorer for en god og stor indsats.
Se beretningen under Årsberetninger.

Notater om censorvederlag samt løn og arbejdsvilkår
Se under Aflønning.

Høringssvar om censorudvalgets rapport
Se under Nyhedsbreve.

Vejledning til Pædagogik og lærerfaglighed
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censornyt
Se under Nyhedsbreve

Vejledning til bachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse adskiller sig på en række punkter fra det gamle bachelorprojekt.
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censorer og censorformandskab
Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Prøvebekendtgørelsen. Censorformandskabets opgaver fremgår også af Prøvebekendtgørelsen www.retsinformation.dk

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Venlig hilsen
Hans Krab Koed
Censorformand