CENSOR VED LÆRERUDDANNELSEN
Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.
Fristen for ansøgning til den næste 4-årige periode er pga. den kommende reviderede Læreruddannelsesbekendtgørelse udvidet til den 1. september 2021.

Ansøgningsskema og detaljerede oplysninger hentes på Censorsekretariatets hjemmeside www.censor-it.dk.


Notat om eventuelle online-prøver og BA-udfordringer 2021
Se under Løn og vilkår.

Censormøder 2020
Alle censormøder med fysisk tilstedeværelse er aflyst i 2020.
Oplæg og referater fra de virtuelle censormøder afholdt den 16. og 18. november 2020 findes her.

Notater om censorvederlag samt løn og arbejdsvilkår
Se under Løn og vilkår.

Høringssvar om censorudvalgets rapport
Se under Nyhedsbreve.

Vejledning til Pædagogik og lærerfaglighed
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censornyt
Se under Nyhedsbreve. 

Vejledning til bachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse adskiller sig på en række punkter fra det gamle bachelorprojekt.
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censorer og censorformandskab
Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Prøvebekendtgørelsen. Censorformandskabets opgaver fremgår også af Prøvebekendtgørelsen www.retsinformation.dk.
Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.