Censor ved Læreruddannelsen
Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.
Der kan dog være mulighed for efterbeskikkelser i starten af 2019 og 2020, hvis censorformanden vurderer, at der er behov for flere censorer inden for de respektive fag.
Alle er velkommen til at søge uopfordret.

Frist for ansøgning med henblik på efterbeskikkelse i 2019 var den 10. december 2018.
Frist for ansøgning med henblik på efterbeskikkelse i 2020 er den 15. december 2019.
Udfyld det elektroniske ansøgningsskema, som findes på Censorsekretariatets hjemmeside.


Censorberetning for 2017-18
Tak til alle censorer for en god og stor indsats.
Se beretningen under Årsberetninger.

Censormøder 2018
Oplæg og referater fra forårets censormøder findes her.

Notater om censorvederlag samt løn og arbejdsvilkår
Se under Aflønning.

Høringssvar om censorudvalgets rapport
Se under Nyhedsbreve.

Vejledning til Pædagogik og lærerfaglighed
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censornyt
Se under Nyhedsbreve

Vejledning til bachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse adskiller sig på en række punkter fra det gamle bachelorprojekt.
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censorer og censorformandskab
Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Prøvebekendtgørelsen. Censorformandskabets opgaver fremgår også af Prøvebekendtgørelsen www.retsinformation.dk

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Venlig hilsen
Hans Krab Koed
Censorformand