Censormøder 2020

Alle censormøder med fysisk tilstedeværelse er aflyst i 2020.
Oplæg og referater fra de virtuelle censormøder afholdt den 16. og 18. november 2020 findes her.

Information om prøver på Covid-19-betingelser

Kære censorer

Uddannelsesinstitutionerne justerer lige nu en hel del pga. af regeringens seneste melding om åbning.
NYT: Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræser fysisk fremmøde, fra den 27. maj 2020.

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19

- Vi får skridt for skridt åbnet de videregående uddannelser mere op, og det er rigtig positivt. Undervisning, der kræver fysisk fremmøde, er i gang, og nu åbnes der yderligere op for de mundtlige eksamener.

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/yderligere-genabning-pa-de-videregaende-uddannelser

Mange prøver vil dog stadig være omlagt, så de mundtlige prøver gennemføres via Videokonferencer som fx Skype, Microsoft Teams mv.
Vær opmærksom på eventuelle nye beskrivelser til de forskellige prøver under den aktuelle situation.

Der er fx udfordringer særligt med empirien i BA-projektet, de praktisk-musiske fag, naturfag og Praktik.
Vi henstiller derfor censorerne til at fokusere på kompetencemålene i stedet for prøveformen og til at respektere de studerendes formentlig mere sparsomme empiriske arbejde.

Mange hilsner og god eksamenstid 

Censorformandskabet 

 
Notater om censorvederlag samt løn og arbejdsvilkår
Se under Løn og vilkår.

Høringssvar om censorudvalgets rapport
Se under Nyhedsbreve.

Vejledning til Pædagogik og lærerfaglighed
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censornyt
Se under Nyhedsbreve

Vejledning til bachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse adskiller sig på en række punkter fra det gamle bachelorprojekt.
Se vejledning under Censorvejledninger.

Censorer og censorformandskab
Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Prøvebekendtgørelsen. Censorformandskabets opgaver fremgår også af Prøvebekendtgørelsen www.retsinformation.dk
Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.


Censor ved Læreruddannelsen
Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.
Der har været mulighed for efterbeskikkelser i starten af 2019, 2020 og 2021, hvis censorformanden har vurderet, at der var behov for flere censorer inden for de respektive fag.
Frist for ansøgning med henblik på efterbeskikkelse i 2021 var den 15. december 2020.
Kontakt Censorsekretariatet - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du er interesseret i at blive beskikket.