Censornyt
Se under Orientering/Nyhedsbreve.

Ny Censorformand i Praktik
Niels Tange er valgt som ny Censorformand i undervisningsfaget Praktik ved Læreruddannelsen. Niels Tange afløser Censorformand Mai-Britt Herløv Petersen.

Censormøder 2016
Referater og oplæg - se under Orientering/Censormøder 2016.

Censorberetning for 2015 - 2016
Tak til alle censorer for en god og stor indsats.
Se beretningen under Orientering/Årsberetninger

Vejledning til bachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse adskiller sig på en række punkter fra det gamle bachelorprojekt.
Se vejledning under Orientering/Censorvejledninger

Censorer og censorformandskab
Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Prøvebekendtgørelsen. Censorformandskabets opgaver fremgår også af Prøvebekendtgørelsen www.retsinformation.dk

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Venlig hilsen
Hans Krab Koed
Censorformand