Her er link til de centrale bestemmelser vedrørende læreruddannelsen og censors virke.

Ud over disse bestemmelser er den lokale studieordning væsentlig. Det er det enkelte læreruddannelsessted, der skal sørge for, at du har de rigtige dokumenter til den konkrete eksamen. Tjek det før du rejser!

Læreruddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr 1068 af 08/09/2015 Gældende)

Klik her

Eksamen og censors opgaver:

Eksamensbekendtgørelsen
BEK nr 18 af 09/01/2020

I bekendtgørelsen er der bestemmelser om:

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af prøver
  • Censors opgaver og forpligtelser
  • Beskikkelse af censorer og valg af censorformandskab
  • Bedømmelse
  • Klager og anker over prøver

 

Karakterskala (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Klik her

Professionsbacheloruddannelser:

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LBK nr 1343 af 10/10/2019)

Klik her