Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.

Der kan dog være mulighed for efterbeskikkelser til ovennævnte beskikkelsesperiode i starten af 2021, hvis censorformanden vurderer, at der er behov for flere censorer inden for de respektive fag.
Alle er velkomne til at søge uopfordret.

Frist for ansøgning med henblik på efterbeskikkelse i 2021 er den 15. december 2020.
Udfyld det elektroniske ansøgningsskema, som findes på Censorsekretariatets 
hjemmeside.