Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.
Der kan dog være mulighed for efterbeskikkelser i starten af 2019 og 2020, hvis censorformanden vurderer, at der er behov for flere censorer inden for de respektive fag.
Alle er velkommen til at søge uopfordret.

Frist for ansøgning med henblik på efterbeskikkelse i 2019 var den 10. december 2018.
Frist for ansøgning med henblik på efterbeskikkelse i 2020 er den 15. december 2019.
Udfyld det elektroniske ansøgningsskema, som findes på Censorsekretariatets hjemmeside.