Velkommen til Censorformandskabet for læreruddannelsen

Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet til brug for censorarbejdet.

Nyheder

Konstituering:

Den 13. januar 2022 konstituerede det nye Censormandskab sig med genvalg af af formand, Benedikte Vilslev Petersen og næstformand, Fie Høyrup.

Censorformandskabet for den kommende beskikkelsesperiode.

Der er nu valgt censorformænd for hvert af læreruddannelsens fag og fagområder. Valgbare og stemmeberettigede har været de beskikkede censorer i perioden 2022-2026.  

I seks af uddannelsens fag eller fagområder har der været kampvalg: Billedkunst, Biologi, Kristendomskundskab/religion, Madkundskab, Musik og KLM. 

Censorformandskabet siger tak til alle kandidater og deltagere ved valget! 

Det nye censorformandskab ser ud som følger:

Bachelorprojekt: Fie Høyrup

Billedkunst: Kirsten Bak Andersen

Biologi: Frank Jensen

Dansk: Grete Dolmer

Engelsk: Karen Lassen Bruntt

Fransk: Steen Lembcke (ikke-institutionsansat)

Fysik/kemi: Lars Henrik Jørgensen

Geografi: Poul Kristensen

Historie: Rune Christiansen

Håndværk og design: Merete Weimann

Idræt: Susanne Storm

Kristendomskundskab/religion: Kirsten Margrethe Andersen

Lærerens grundfaglighed/PL: Benedikte Vilslev Petersen

Lærerens grundfaglighed/KLM: Lakshmi Sigurdsson

Madkundskab: Merete Vial

Matematik: Kaj Østergaard

Musik: Christian Vardinghus-Nielsen

Natur/teknologi: Jens Jakob Ellebæk

Praktik: Niels Tange

Samfundsfag: Rune Riberholt

Tysk: Karen Wobeser

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den indeværende beskikkelsesperiode udløber 1. februar 2022 og et nyt censorkorps for den kommende periode, 1.02.2022 – 1.02.2026 er beskikket.

Ønsker du at søge om beskikkelse som censor, kan du henvende dig til Censorsekretariatet - censor-it@ucsyd.dk og blive skrevet på en venteliste. Du vil da få besked pr. mail, når vi har brug for flere censorer.


GENERELLE OPLYSNINGER

Organisering af læreruddannelsens censorformandskab:

Censorformandskabet består af 21 censorformænd; en formand for hvert af uddannelsens fag eller fagområder. En samlet oversigt over Censorformandskabet findes under ”Kontakt os”.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen, som findes i menuen under 'Love og bekendtgørelser'.

Censorkorpset:

Der er i alt beskikket 1.247 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2018 til 31. januar 2022. Heraf er 586 censorer ansat som medarbejder ved læreruddannelsen, mens 661 censorer er aftagercensorer.

Censorsekretariatet:

Fordeling af censur varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censorbestillinger fra uddannelsesinstitutionerne, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er: Jette Alsing Møller – censor-it@ucsyd.dk – 7266 5165


Læreruddannelsens fag:

Lærerens grundfaglighed:

 • Hovedområde 1: Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Hovedområde 2: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Praktik:

 • Praktik

Bachelorprojekt:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Undervisning af tosprogede