Velkommen til Censorformandskabet for læreruddannelsen

Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet til brug for censorarbejdet.

Nyheder

Censorformandskabet i perioden: 1. februar 2022 - 31. januar 2026.

Formand: Benedikte Vilslev Petersen

Næstformand: Fie Høyrup

 

Bachelorprojekt: Fie Høyrup

Billedkunst: Kirsten Bak Andersen

Biologi: Frank Jensen

Dansk: Grete Dolmer

Engelsk: Karen Lassen Bruntt

Fransk: Steen Lembcke (ikke-institutionsansat)

Fysik/kemi: Lars Henrik Jørgensen

Geografi: Poul Kristensen

Historie: Rune Christiansen

Håndværk og design: Merete Weimann

Idræt: Susanne Storm

Kristendomskundskab/religion: Kirsten Margrethe Andersen

Lærerens grundfaglighed/PL: Benedikte Vilslev Petersen

Lærerens grundfaglighed/KLM: Lakshmi Sigurdsson

Madkundskab: Merete Vial

Matematik: Kaj Østergaard

Musik: Christian Vardinghus-Nielsen

Natur/teknologi: Jens Jakob Ellebæk

Praktik: Niels Tange

Samfundsfag: Rune Riberholt

Tysk: Karen Wobeser

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du at søge om beskikkelse som censor, kan du registrere dig på Censorsekretariatets hjemmeside: https://censor-it.dk/frontend_pre_applications/new. Du vil dermed få besked pr. mail, når vi har brug for flere censorer.


GENERELLE OPLYSNINGER

Organisering af læreruddannelsens censorformandskab

Censorformandskabet består af 21 censorformænd; en formand for hvert af uddannelsens fag eller fagområder. En samlet oversigt over Censorformandskabet findes under ”Kontakt os”.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen, som findes i menuen under 'Love og bekendtgørelser'.

Censorkorpset

Der er i alt beskikket 1.215 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2022 til 31. januar 2026. Heraf er 536 censorer ansat som medarbejder ved læreruddannelsen, mens 679 censorer er aftagercensorer.

Censorsekretariatet

Fordeling af censur varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censorbestillinger fra uddannelsesinstitutionerne, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er: Jette Alsing Møller – censor-it@ucsyd.dk – 7266 5165


Læreruddannelsens fag

Lærerens grundfaglighed:

 • Hovedområde 1: Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Hovedområde 2: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Praktik:

 • Praktik

Bachelorprojekt:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Undervisning af tosprogede