Velkommen til Censorformandskabet for læreruddannelsen

Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet til brug for censorarbejdet.

Nyheder

Årsberetningen for 2021 er udkommet og kan tilgås elektronisk på denne hjemmeside under ’Formandskabet orienterer’.

Den aktuelle censorbeskikkelsesperiode udløber 1. februar 2022 og er nyt censorkorps for den kommende periode, 1.02.2022 – 1.02.2022 er nu beskikket.

Ønsker du at blive beskikket som censor, kan du henvende dig til Censorsekretariatet censor-it.dk og blive skrevet på en venteliste. Du vil da få besked pr. mail, når vi har brug for flere censorer.

Organisering af læreruddannelsens censorformandskab:

Censorformandskabet består af 21 censorformænd; en formand for hvert af uddannelsens fag eller fagområder. En samlet oversigt over Censorformandskabet findes under ”Kontakt os”.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen, som findes i menuen under 'Love og bekendtgørelser'.

Censorkorpset:

Der er i alt beskikket 1.247 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2018 til 31. januar 2022. Heraf er 586 censorer ansat som medarbejder ved læreruddannelsen, mens 661 censorer er aftagercensorer.

Censorsekretariatet:

Fordeling af censur varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censorbestillinger fra uddannelsesinstitutionerne, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er: Jette Alsing Møller – censor-it@ucsyd.dk – 7266 5165


Læreruddannelsens fag:

Lærerens grundfaglighed:

 • Hovedområde 1: Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Hovedområde 2: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Praktik:

 • Praktik

Bachelorprojekt:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Undervisning af tosprogede