Velkommen til censorformandskabet for læreruddannelsen

Denne hjemmeside indeholder informationer fra censorformandskabet til brug for censorarbejdet

Nyheder

Fire nye censorformand pr. 1.02.2024
Censorformandskabet byder velkommen til censorformand Lars Drud (specialpædagogik), Sofie Esmann Busch (dansk som andetsprog), Bo Birk Nielsen (pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik) og Nina Haue Jensen (fransk).
Desuden varetager formandskabets lederskab censorformandsopgaverne for dansk, idet Grete Dolmer har fået andre arbejdsopgaver.

Årsberetning 2023
Årsberetningen fra læreruddannelsens censorformandskab er nu tilgængelig på hjemmesiden under 'Formandskabet orienterer'.

Reform af læreruddannelsen - LU23
Læreruddannelsen har fået ny bekendtgørelse, LU23, og det betyder, at der de næste to-tre år vil være prøver og eksamener under to forskellige bekendtgørelser, hhv. LU13 og LU23.
Desuden er læreruddannelsens censorkorps blevet udvidet og revideret i overensstemmelse med reviderede fag og fagbeskrivelser.

Allokeringsforhold
Censorformandskabet har haft fokus på det vilkår, at andelen af institutionsansatte censorer, som varetager censur, de seneste fem år er blevet mindre.
Se rapporten om interne censorer ved læreruddannelsen og varetagelse af censur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du at søge om beskikkelse som censor, kan du registrere dig på Censorsekretariatets hjemmeside: https://censor-it.dk/frontend_pre_applications/new. Du vil dermed få besked pr. mail, når vi har brug for flere censorer.

GENERELLE OPLYSNINGER

Organisering af læreruddannelsens censorformandskab

Censorformandskabet består af 21 censorformænd; en formand for hvert af uddannelsens fag eller fagområder. En samlet oversigt over censorformandskabet findes under ”Kontakt os”.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen, som findes i menuen under 'Love og bekendtgørelser'.

Censorkorpset

Der er i alt beskikket 1.215 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2022 til 31. januar 2026. Heraf er 536 censorer ansat som medarbejder ved læreruddannelsen, mens 679 censorer er aftagercensorer.

Censorsekretariatet

Fordeling af censur varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censorbestillinger fra uddannelsesinstitutionerne, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er: Mette Skovfoged Hansen: censor-it@ucsyd.dk – 7266 5180


Læreruddannelsens fag LU23

Grundfaglighed:

 1. Pædagogik og Lærerfaglighed
 2. Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik
 3. Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet
 4. Dansk som andetsprog
 5. Valgfag: 1) Sundheds- og seksualundervisning, 2) Uddannelse og job, 3) Det praktisk-musiske fagområde eller 4) Svømning

Undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk 1. til 6. klassetrin
 • Dansk 4. til 10. klassetrin
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik 1. til 6. klassetrin
 • Matematik 2. til 10 klassetrin
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Specialpædagogik
 • Tysk

Lærerfaglig bacheloreksamen.