Velkommen til Censorformandskabet for læreruddannelsen

Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet til brug for censorarbejdet

Nyheder

Efterbeskikkelse
Det er nu muligt at søge om EFTERbeskikkelse i fagene: dansk, madkundskab, historie og engelsk.
Find ansøgningsskemaet her: https://www.censor-it.dk/
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 9. februar 2023.


Censormøder
Referater og slids fra censormøderne i november 2022 kan ses under 'Formandskabet orienterer'

Årsberetning 2022
Årsberetningen fra Læreruddannelsens censorformandskab er nu tilgængelig på hjemmesiden: /formandskabet-orienterer/årsberetning
Beretningen omfatter perioden fra den 1. september 2022 til den 31. august 2022.

Aftale om reform af læreruddannelsen
Der foreligger nu en forligsaftale om en ny læreruddannelsesbekendtgørelse. Censorformandskabet er repræsenteret i de kommende arbejdsgrupper for fagbeskrivelser og ser frem til dette arbejde.
Link til aftale: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-reform-af-laereruddannelsen-13-september-2022.pdf

Allokeringsforhold
Censorformandskabet har haft fokus på det vilkår, at andelen af institutionsansatte censorer, som varetager censur, de seneste fem år er blevet mindre.
Se rapporten om interne censorer ved læreruddannelsen og varetagelse af censur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du at søge om beskikkelse som censor, kan du registrere dig på Censorsekretariatets hjemmeside: https://censor-it.dk/frontend_pre_applications/new. Du vil dermed få besked pr. mail, når vi har brug for flere censorer.


GENERELLE OPLYSNINGER

Organisering af læreruddannelsens censorformandskab

Censorformandskabet består af 21 censorformænd; en formand for hvert af uddannelsens fag eller fagområder. En samlet oversigt over Censorformandskabet findes under ”Kontakt os”.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen, som findes i menuen under 'Love og bekendtgørelser'.

Censorkorpset

Der er i alt beskikket 1.215 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2022 til 31. januar 2026. Heraf er 536 censorer ansat som medarbejder ved læreruddannelsen, mens 679 censorer er aftagercensorer.

Censorsekretariatet

Fordeling af censur varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censorbestillinger fra uddannelsesinstitutionerne, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er: Jette Alsing Møller – censor-it@ucsyd.dk – 7266 5165


Læreruddannelsens fag

Lærerens grundfaglighed:

 • Hovedområde 1: Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Hovedområde 2: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Praktik:

 • Praktik

Bachelorprojekt:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Undervisning af tosprogede