Velkommen til censorformandskabet for læreruddannelsen

Denne hjemmeside indeholder informationer fra censorformandskabet til brug for censorarbejdet

Nyheder

Årsberetning 2023
Årsberetningen fra læreruddannelsens censorformandskab er nu tilgængelig på hjemmesiden under 'Formandskabet orienterer'.

Reform af læreruddannelsen - LU23
Læreruddannelsen har fået ny bekendtgørelse, LU23, og det betyder, at der de næste to-tre år vil være prøver og eksamener under to forskellige bekendtgørelser, hhv. LU13 og LU23.
Desuden er læreruddannelsens censorkorps blevet udvidet og revideret i overensstemmelse med reviderede fag og fagbeskrivelser.

Allokeringsforhold
Censorformandskabet har haft fokus på det vilkår, at andelen af institutionsansatte censorer, som varetager censur, de seneste fem år er blevet mindre.
Se rapporten om interne censorer ved læreruddannelsen og varetagelse af censur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du at søge om beskikkelse som censor, kan du registrere dig på Censorsekretariatets hjemmeside: https://censor-it.dk/frontend_pre_applications/new. Du vil dermed få besked pr. mail, når vi har brug for flere censorer.

GENERELLE OPLYSNINGER

Organisering af læreruddannelsens censorformandskab

Censorformandskabet består af 21 censorformænd; en formand for hvert af uddannelsens fag eller fagområder. En samlet oversigt over censorformandskabet findes under ”Kontakt os”.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsen, som findes i menuen under 'Love og bekendtgørelser'.

Censorkorpset

Der er i alt beskikket 1.215 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2022 til 31. januar 2026. Heraf er 536 censorer ansat som medarbejder ved læreruddannelsen, mens 679 censorer er aftagercensorer.

Censorsekretariatet

Fordeling af censur varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censorbestillinger fra uddannelsesinstitutionerne, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er: Jette Alsing Møller – censor-it@ucsyd.dk – 7266 5165


Læreruddannelsens fag LU 13

Lærerens grundfaglighed:

 • Hovedområde 1: Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Hovedområde 2: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Praktik:

 • Praktik

Bachelorprojekt:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Undervisning af tosprogede