Organisering

Censorformandskabet

Censorformandskabet består af 21 censorformænd. En samlet oversigt over Censorformandskabet findes under ”Kontakt os”. 

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til enhver tid velkommen til at kontakte din censorformand med spørgsmål.

Censorformandskabets arbejde fremgår af § 27-29 i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.


Censorkorps

Der er i alt beskikket 1.247 censorer i indeværende beskikkelsesperiode 1. februar 2018 til 31. januar 2022. 586 censorer er ansat ved en læreruddannelse, mens 661 censorer kommer fra aftagerområdet. Der er 696 kvinder og 551 mænd. 

Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Censorkorpsets opgaver, herunder rådgivende virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne beskrives i Kapitel 6 i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.


Censorsekretariatet

Fordeling af censuropgaver varetages af censorsekretariatet. Du vil således løbende modtage e-mails fra censorsekretariatet om censuropgaver, og du skal efter gennemført censur udfylde en censorrapport elektronisk på sekretariatets hjemmeside: www.censor-it.dk

Læreruddannelsens kontaktperson i censorsekretariatet er:

Jette Alsing Møller – censor-it@ucsyd.dk – 7266 5165