Læreruddannelsen søger censorer

Censor ved Læreruddannelsen
Den nuværende beskikkelsesperiode går fra den 1. februar 2018 til den 31. januar 2022.

Kontakt Censorsekretariatet - censor-it@ucsyd.dk, hvis du er interesseret i at blive beskikket. 

LÆRERUDDANNELSENS FAG

Lærerens grundfaglighed

 • Hovedområde 1: Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Hovedområde 2: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Praktik

 • Praktik

Bachelorprojekt

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fysik-kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Pædagogik og lærerfaglighed (PL)
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Undervisning af tosprogede